Toyota Prado 2018

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 18,703,700

Duty paid

Toyota Prado 2018

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 18,703,700

Duty paid

Toyota Land Cruiser 2019

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 16,520,200

Duty paid

Toyota Prado 2019

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 18,703,700

Duty paid

Toyota Land Cruiser 2019

Lilongwe

Petrol |Other |Other

Mwk. 16,520,200

Duty paid

Nissan Latio 2013

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 2,500,000

Duty paid

Lexus LX 2019

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 43,849,600

Duty paid

Lexus LX 2013

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 31,612,300

Duty paid

Infiniti Q 2017

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 46,733,800

Duty paid

Lexus LX 2018

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 43,849,600

Duty paid

Toyota Prado 2019

Blantyre

Petrol |Other |Other

Mwk. 18,703,700

Duty paid

Toyota Dyna 1998

Import - Dubai

Petrol |Other |Other

Mwk. 9,200,000

Duty paid